Var Løpsleder og Teknisk på Jåbekk 0109 2012

Vi brukte 3 timer på å få alle bilene inn veien til kjøreområdet.

Ser frem til neste kjøring, når DD er ferdig tett igjen…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.