Doble batterier, lading og sikkerhet. Hvordan skal jeg koble dette?

Jeg har nå 2 stk 12v batterier i bilen, jeg har og en lader av den inteligente typen.

Så, hvordan skal vi sette dette sammen slik at vi tar høyde for følgende problemstillinger:

  1. Glemmer å slå av lysene på bilen, batteriet flatt dagen etter.
  2. Kjøleboksen må ha strøm hele døgnet
  3. Batteri 2 må lades
  4. Batteri 1 må lades

Så, med dette i minnet må vi lage et system som tar høyde for det meste:

Først. Glemmer jeg å slå av lysene på kvelden, så er det bare å vri over Switch 2.  Da har jeg et friskt batteri. Skulle det vise seg at kjøleboksen har gått hele natten og også dette batteriet er lavt på strømmen, så vil det likevel være nok strøm til å starte på det, da kjøleboksen har innebygget batterivakt.

Kjøleboksen må ha strøm hele natten, og det skal den få. Først og fremst via batteriet, deretter, om jeg er hjemme, så via 12v lader, og uansett av den prioriterte inngangen på 230v.

Når bilen står tilkoblet 230v, så er også laderen påslått, og da blir batteri 2 ladet.. Det blir og ladet så lenge motoren sviver, via D250 laderen som tar strøm fra dynamoen og lader batteriet.

Batteri 1 blir ladet som alltid, via dynamoen, men skulle uhellet være ute, så kan switch 1 vendes, og da vil ladere lade batteri 1.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.