Bjarne bygger batteri – Shunt

UTTALE sjønt
ETYMOLOGI fra engelsk shunt ‘vikespor’, av shunt ‘dreie til side, skifte’

Trenger jeg egentlig en shunt? Ja/Nei. Egentlig så trenger du den…ikke? Alle BMSer leser av status på ditt batteri, og om du ikke har høye krav til å vite hvor mye strøm du har på batteriet, så trenger du det egentlig ikke. BMSen forteller sånn tålig hvor mye strøm du har tilgjengelig. MEN, en Shunt telle hvor mange ampere som går gjennom den, og hvilken vei strømmen går, og vet derfor mye mer nøyaktig hvor mye strøm du har igjen på batteriet. Altså er en Shunt mer nøyaktig.

For å få en nøyaktig shunt, må du og ha en riktig innstilt BMS, om den ikke er satt opp riktig, så vil du fremdeles få et riktig svar på å mye strøm du har brukt, men ikke hvor mye du har igjen. Se BMS og Lading for å få det rett.

En shunt er en liten, kjent motstand som settes i serie med batteriet.
Er batteriet på 10v, og er koblet til en lyspære på 10w, vil strømmen være 1ampere.
Vi tar å setter inn en shunt i serie, mellom batteriet og lyspæra, på batteriets minus pol.
Shunten er på 0.001 ohm. Det går 1A gjennom shunten.
Når vi måler hvor stor spenningen som nå ligger over shunten, ser vi at den er på 1mV

Victron Smart Shunt er et flott dings som kan integreres med en Victron Cerbo GX for å gi deg informasjon om ladetilstanden til batteriet ditt, samt la deg se samme informasjonen i Bluetooth-appen.

For å få best mulig informasjon ut av shunten din og/eller Cerbo GX, må du konfigurere batteriinnstillingene riktig.

Formålet med dette dokumentet er å beskrive innstillingene som vi vil anbefale for at du skal få mest mulig ut av Smartshunten.

Vi håper at dette dokumentet vil hjelpe deg å få mest mulig ut av din Victron SmartShunt.

Før vi kommer til innstillingene, vennligst merk at disse tre parametrene jobber sammen for å avgjøre når batteriet ditt har en ladetilstand på 100% (SOC):

Battery capacity (Ah) Standardinnstilling: 200 Ah Område: 1 – 9999 Ah Stegstørrelse: 1 Ah Min innstilling: 280 Ah

Charged Voltage Standardinnstilling: 0V Område: 0V – 95V Stegstørrelse: 0.1V Vår innstilling: 14.0V

Discharge floor (%) Standardinnstilling: 50% Område: 0 – 99% Stegstørrelse: 1% Vår innstilling: 10%

Tail current (%) Standardinnstilling: 4% Område: 0.50 – 10.00% Stegstørrelse: 0.1% Vår innstilling: 2.00%

Charged detection time (m) Standardinnstilling: 3 minutter Område: 0 – 100 minutter Stegstørrelse: 1 minutt Vår innstilling: 3 minutter

Peukert exponent Standardinnstilling: 1.25 Område: 1.00 – 1.50 Stegstørrelse: 0.01 Vår innstilling: 1.05

Charge efficient factor (%) Standardinnstilling: 95% Område: 50 – 100% Stegstørrelse: 1% Vår innstilling: 98%

Curent threshold (A) Standardinnstilling: 0.10A Område: 0.00 – 2.00A Stegstørrelse: 0.01A Vår innstilling: 0.10A

Time-to-go averaging period (m) Standardinnstilling: 3 minutter Område: 0 – 12 minutter Stegstørrelse: 1 minutt Vår innstilling: 3 minutter

Battery SOC on reset Dette definerer hva shunten skal rapportere etter hver gang batteriet slås(kobles) av og på når det har vært av (dvs. shunten slås også av)

Alternativene er:

  • Keep SOC – Denne lagrer siste måling før strømmen kobles fra.
  • Clear – Denne sletter siste måling.
  • Set to 100% – Denne setter fult batteri når strømmen kommer tilbake.

Jeg velger “Keep SOC”

Synkronize SOC til 100% Denne opsjonen kan brukes til å manuelt synkronisere batterimonitoren til 100%.

Gjør dette hvis du vet at batteriet er 100%, og av en eller annen grunn ikke blir rapportert som sådan. Dette kan skje under noen få scenarier:

  • Første gang shunten er koblet til
  • Laderne dine når aldri spenningen der BMS slår av ladingen.

Zero current calibration: Denne opsjonen kan brukes til å kalibrere null ampere hvis batterimonitoren ikke leser null strøm, selv når det ikke er belastning og batteriet ikke lades.

Nullstrøm kalibrering er (nesten) aldri nødvendig. Gjør denne prosedyren bare hvis batterimonitoren viser en strøm når du er helt sikker på at det ikke er noen faktisk strøm som går. Den eneste måten å være sikker på er å fysisk koble fra alle ledninger og kabler som er koblet til SYSTEM MINUS-siden av shunten. Gjør dette ved å skru av shuntbolt og fjerne alle kabler og ledninger fra den siden av shunten. Alternativet, å slå av laster eller ladere, er IKKE nøyaktig nok, da dette ikke eliminerer små strømmer i standby.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.