Bygge batteri

Alt har en tid og vekt, også batterier av bly. Når ting er utslitt og må byttes såså har man en mulighet til å redusere vekt der vekt er en utfordring.

I camperen vår er vi nærme overvekt, og da er det å kunne halvere vekta på batteriet en kjærkommen mulighet.

Vi bygger om fra Bly til Lithiumbatteri.

OBS! Denne serien blir lagt ut lenge før hver side er ferdig da jeg får tilbakemeldinger fra folk på med spørsmål og folk som hjelper med feilrettinger

19.08.2022 – Nesten ferdig, mangler formatering

19.08.2022 – Nesten ferdig, mangler formatering og litt data

19.08.2022 – Kun påbegynt

19.08.2022 – Kun påbegynt

19.08.2022 – Kun påbegynt