Hvordan finne grusveier på vegvesenets kart

Hvordan kan vi finne grusveier

Vi skal nå gå gjennom hvordan du setter opp kartet for å finne grus- og oljegrusveier.

Gå til siden https://vegkart.atlas.vegvesen.no/ kryss ut om det kommer en popp up på siden.

klikk på “søk her*
Klikk på ikonet øverst til høyre
Skriv inn “Vegdekke” og velg vegdekke
Trykk på “Legg i søk”
Trykk på “Vis panel”
Trykk på “legg til filter”
Filtrer etter masse type = grus. Deretter “legg til filter” igjen
Sett opp på samme måte for oljegrus. Deretter skjul panel
Zoom inn og blå eller grønne veier vil være grus.

Sjekk med en kjent grusvei for å dobbeltsjekke hvilken farge det skal være.

Kartsoftware for Android


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crittermap.backcountrynavigator

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crittermap.backcountrynavigator

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ilyabogdanovich.geotracker

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapswithme.maps.pro

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.m4b

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samchristiansen.ioverlander.droid

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samchristiansen.ioverlander.droid

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.bouvet.nrkut

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vecturagames.android.app.gpxviewer

Samt Google maps og den viktigste, loggeren.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mendhak.gpslogger