Data, min andre hobby

I undermenyene her kommer jeg til å skrive om de prosjekter som jeg lager.
ESP8366 kan bland annet brukes til å sende NMEA fra en AIS til Pad. 🙂