Mitt andre ESP8266 prosjekt. Blinker og relestyring

Kopiert herfra:
http://www.instructables.com/id/Quick-Start-to-Nodemcu-ESP8266-on-Arduino-IDE/?ALLSTEPS