Raspberry PI /var/www/html permissions

 /var/www/html permissions

(Trykk på linken over for kilde)

Hi,
Its is simple.
On normal situation, http daemon run as some user and group, www-data on debian (raspbian).
Standard html files are stored on /var/www/, owned by root:root, with permissive permission, all can read, but only root can write.
To ordinary user write to /var/www need to takeover it. Supposed the use is pi.
sudo chown -R pi:www-data /var/www
Also, need to set user and group permission:
sudo chmod u+rxw,g+rx-w,o-rwx /var/www
Now, /var/www can be read,write and chdir by user pi, group www-data can chdir and read. Other not have access.
sudo chmod g+s /var/www
Any new file created on /var/www belong to group www-data.
If have files on /var/www, change user and group, and allow to group www-data read.
For file chmod u+rw,g+r-xw,o-rwx
For directory chmod u+rwx,g+rx-w,o-rxw
Now, user pi can manipulate files on /var/www and httpd can read, but not write.

Kryss aksling og vibrasjoner

Litt data på kryss.

 

 

 

 

 

Monteringsdiameter (mm) 24
Lengde (mm) 62

Biltema sitt kryss passer ikke helt 100% C-Clipsen er 0,2mm for smal.  men, den koster 63 kr..  http://www.biltema.no/no/Bil—MC/Bilreservedeler/Drivverk/Kardang/KRYSS-63040/

Skruvat.no har til 149Kr, men med 100kr i frakt… https://www.skruvat.no/Ledd-longitudinalbolge-P32421.aspx

Doble batterier, lading og sikkerhet. Hvordan skal jeg koble dette?

Jeg har nå 2 stk 12v batterier i bilen, jeg har og en lader av den inteligente typen.

Så, hvordan skal vi sette dette sammen slik at vi tar høyde for følgende problemstillinger:

  1. Glemmer å slå av lysene på bilen, batteriet flatt dagen etter.
  2. Kjøleboksen må ha strøm hele døgnet
  3. Batteri 2 må lades
  4. Batteri 1 må lades

Så, med dette i minnet må vi lage et system som tar høyde for det meste:

Først. Glemmer jeg å slå av lysene på kvelden, så er det bare å vri over Switch 2.  Da har jeg et friskt batteri. Skulle det vise seg at kjøleboksen har gått hele natten og også dette batteriet er lavt på strømmen, så vil det likevel være nok strøm til å starte på det, da kjøleboksen har innebygget batterivakt.

Kjøleboksen må ha strøm hele natten, og det skal den få. Først og fremst via batteriet, deretter, om jeg er hjemme, så via 12v lader, og uansett av den prioriterte inngangen på 230v.

Når bilen står tilkoblet 230v, så er også laderen påslått, og da blir batteri 2 ladet.. Det blir og ladet så lenge motoren sviver, via D250 laderen som tar strøm fra dynamoen og lader batteriet.

Batteri 1 blir ladet som alltid, via dynamoen, men skulle uhellet være ute, så kan switch 1 vendes, og da vil ladere lade batteri 1.